Tijdpad verstrekken licenties online kansspelen

Tijdpad verstrekken licenties online kansspelen

De Eerste Kamer heeft zoals verwachting ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Dat betekent niet dat het direct al mogelijk is om een licentie voor online kansspelen aan te vragen. Er is nog een lange weg te gaan voordat de markt voor legaal online gokken in Nederland echt opengaat. Dat is pas het moment waarop de Kansspelautoriteit kansspelvergunningen mag verstrekken. Het is zeker interessant om te weten wat er nog allemaal staat te gebeuren voordat het zover is. Er is bijvoorbeeld veel tijd nodig om te inrichting van de vergunningsprocedure vast te stellen. Daarbij zijn er vaste termijnen van toepassing ten aanzien van de Europese notificatie plicht en Europese aanbesteding.

Uitwerking wet Kansspelen op afstand

Nadat de Eerste Kamer de goedkeuring heeft verleend, gaat de nieuwe wet naar het Kabinet van de Koning. De koning ondertekent de nieuwe wet. Daarna gaat de wet naar het ministerie en dient de bewindspersoon de wet te ondertekenen. De wet komt ter afkondiging nog in het Staatsblad. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is als eerste aan zet om de volgende stap te nemen. Het ministerie moet namelijk de wet Kansspelen op afstand verder uitwerken. Na de uitwerking komt er een Algemene Maatregel van Bestuur tot stand. De volgende stap is het maken van een Ministeriële Regeling. Ook dit geschiedt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de wet gereed is, heeft de Kansspelautoriteit de mogelijkheid om de wet en regels te vertalen naar vergunningsvoorwaarden. Dat is belangrijk. Er komt namelijk in de voorwaarden te staan waar de aanbieders van online kansspelen aan moeten voldoen.

Alle aanbieders van online kansspelen mogen een aanvraag doen voor een vergunning van de Ksa. Er komt hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Er vindt eerst een consultering plaats met betrekking tot het aanvraagformulier. Hierbij krijgen betrokkenen de gelegenheid om te reageren en voorstellen te doen voor aanpassingen. Na de inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand is er een begin met het behandelen van vergunningsaanvragen. Pas na afgifte van de vergunningen door Ksa is er echt sprake van de opening van de markt. Vanaf dat moment is het mogelijk om legaal online te gokken. Alle te doorlopen stappen nemen tijd in beslag. Daarom is ook de verwachting dat het vanaf nu nog meer dan een jaar duurt voordat de eerste vergunningen er zijn. Medio 2020 is de periode waar men aan denkt, maar bij vertraging is het zomaar eind 2020 of zelfs begin 2021.

Voorwaarden voor vergunningverlening

De wet Kansspelen op afstand krijgt nog een verdere uitwerking met een Algemene Maatregel van Bestuur. De voorwaarden voor vergunningverlening zijn al bekend. Er dient in elk geval een aansluiting te komen op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Spelers worden hier op eigen verzoek of gedwongen in opgenomen. Opname in CRUKS betekent dat er sprake is van een tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle online kansspelen. Een andere voorwaarde is dat aanbieders straks een zorgplicht jegens spelers krijgen.

Dat uit zich in het monitoren van het speelgedrag, zodat optreden bij risicovol speelgedrag mogelijk is. Bij risicovol speelgedrag valt onder meer te denken aan het inzetten van veel geld. Of aan het langdurig achtereen en vaak spelen. In dat geval dient de aanbieder in te grijpen. Dan is er ook nog een Controledatabank (CDB). Hierin dienen de kansspelbedrijven actuele gegevens in te voeren. Bijvoorbeeld met betrekking tot het verloop van het aanbod van kansspelen. De Ksa moet hiertoe toegang krijgen. Er komt ook nog een betrouwbaarheidstoets. Dat betekent in de praktijk dat de aanvraag, maar ook de aanvrager getoetst wordt.

Rol van Ksa tot vergunningverlening

De Ksa behoudt gewoon de rol die tot nu is vervuld tot het moment dat het mogelijk is om vergunningen te verlenen. Dat betekent onder meer dat er nog steeds sprake is van de aanpak van illegale aanbieders van online kansspelen. Er is bijvoorbeeld geen controle mogelijk op de eerlijkheid, maar niet ook op deelname van minderjarigen. In de toekomst krijgen illegale aanbieders overigens met een nog strengere aanpak te maken. Als de markt eenmaal open is dan zijn er voor de Ksa extra bevoegdheden beschikbaar. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk dat het betaalverkeer te blokkeren tussen een deelnemer en illegale aanbieder. Dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen.

Wat verandert er nu voor spelers?

Voor spelers verandert er op dit moment nog helemaal niets. Misschien wist je niet eens dat online gokken illegaal is, maar nu wel. De Kansspelautoriteit treedt echter alleen op tegen de illegale aanbieders van online kansspelen. Als je weet dat er ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders wel eens online gokken, mag duidelijk zijn dat legalisering echt nodig was. Er is sprake van een verandering voor spelers op het moment dat er vergunningen zijn. Het ligt dan eerder voor de hand om in een online casino te gokken dat een Ksa vergunning heeft. Dan zijn je rechten als consument beter beschermd en weet je zeker dat de aanbieder betrouwbaar is. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid en om eerlijk spel. Als je op dit moment in online casino´s gokt, ben je niet beschermd op grond van Nederlandse wetgeving. Dat is ook logisch, want de aanbieders hebben in het buitenland een vergunning.

Belang van consumentenbescherming
Het belang van consumentenbescherming staat voorop bij de invoering van de wet Kansspelen op afstand. De Ksa heeft op basis van de nieuwe wet namelijk de mogelijkheid om spelers die online gokken bescherming te bieden. Dat is op een illegale markt zoals nu het geval is niet mogelijk. Het is belangrijk dat spelers straks met de gemoderniseerde wet over kansspelen veilig spel te bieden of een eerlijke markt. Het is de vraag of alle spelers straks ook daadwerkelijk alleen maar gokken bij aanbieders met een Ksa vergunning. Dat het wel verstandig is, komt omdat er alleen dan sprake is van consumentenbescherming. Er zijn natuurlijk veel spelers die al een account hebben bij een casino. Als de betreffende aanbieder geen Ksa vergunning aanvraagt of krijgt, is het de vraag wat deze spelers dan gaan doen. Overstappen naar een online casino met een Ksa vergunning? Dat is wel aan te raden.

Dit nieuwsbericht is geschreven door:

Logo Inge

Inge

Promotie manager

Inge is erg gedreven in het zoeken naar de beste deals voor de spelers van Voordeelcasino.com. Ze houdt bijna ieder online casino nauwlettend in de gaten om jullie zo op de hoogte te houden van de laatste promoties en acties!

Dit bericht is geschreven door Inge en is voor het laatst bijgewerkt op 22-06-2021.

Alles over Promotie manager Inge
Maximaal €100,- bonus ontvangen?

Speel nu bij het legale casino Betcity.nl en pak een welkomstbonus van €100,-