Online Gokken bij Holland Casino

Holland Casino is nog steeds niet online te vinden

Bekijk welke opties je wel hebt om online te kunnen gokken

De plannen van online gokken bij Holland Casino waren veelbelovend. Tenminste als er gekeken wordt naar het jaarverslag van inmiddels weer enkele jaren geleden. Het is nu 2018 en in het jaarverslag van 2014 werd hoog ingezet op het aanbieden van kansspelen via internet. Het doel was om een combinatie te maken van een fysiek en online casino en er was zelfs al nagedacht over een uniek betaalsysteem. Deze plannen werden gemaakt als voorloper van de veranderende wetgeven op het gebied van online gokken. Destijds is er door Fred Teeven een wetsvoorstel ingediend om online gokken te legaliseren. Nu, zoveel jaren verder is het daar nog altijd niet van gekomen. Ook de plannen van Holland Casino zijn gewijzigd. Het staatsbedrijf dat een monopolie heeft, wordt als het aan het huidige kabinet ligt binnen een periode van twee jaar verkocht.

Legaal online gokken bij Holland Casino na invoering Wet kansspelen op afstand

Online gokken bij Holland Casino is op dit moment nog niet mogelijk. Het is namelijk voor geen enkele online casino mogelijk om nu in Nederland legaal online casinospellen aan te bieden. De wetgeving moet daarvoor namelijk eerst worden aangepast. Het is nog altijd wachten op de Eerste Kamer waar het wetsvoorstel voor het invoeren van de Wet kansspelen op afstand aangenomen moet worden. De Tweede Kamer is daar in de zomer van 2016 al mee akkoord gegaan. De verwachting is nu dat de gewijzigde Wet op de Kansspelen dit jaar wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat de nieuwe wet met het legaal kunnen aanbieden van kansspelen op afstand per 1 januari 2019 in werking treedt. In dat kader is het vanaf volgend jaar ook interessant om te zien of online gokken bij Holland Casino dan wel mogelijk is. Mede in het kader dat de overheid voornemens is de enige legale aanbieder van alle casinospellen in Nederland in de verkoop te doen. Er zijn al lange tijd plannen om Holland Casino dat nu nog een staatsdeelneming is te privatiseren.

Privatisering Holland Casino

Tijdens een recent overleg in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Menno Snel van het ministerie van Financiën laten weten dat het kabinet ernaar streeft om Holland Casino over twee jaar te verkopen. Het is de bedoeling om halverwege het jaar 2020 de staatsdeelneming te verkopen. In het vorige kabinet was al overeenstemming bereikt om Holland Casino te privatiseren. De regering is namelijk van mening dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak meer is van de overheid. De voorbereidingen voor de verkoop zijn al gestart, maar het is nog even wachten op de noodzakelijke stap die de Eerste Kamer moet nemen. Als dat geregeld is, kunnen verder stappen ondernomen worden. De stap die de Eerste Kamer nog moet nemen, is het goedkeuren van de gewijzigde Wet op de Kansspelen. Nadat per 1 januari de gewijzigde wet is doorgevoerd, kan de verkoop verder in gang worden gezet. Het duurt dan ook nog zeker enige tijd voordat het mogelijk is om te gokken in Holland Casino online. Onder meer omdat nog onduidelijk is wie de nieuwe eigenaar wordt. Er is in elk geval al voldoende interesse.

Verkoop Holland Casino

ING heeft namelijk al in 2016 naar aanleiding van een opdracht van de Staat geconcludeerd dat er voor de onderdelen van Holland Casino voldoende interesse is. Er zijn op dit moment veertien vestigingen van Holland Casino. Bij de verkoop worden er tien vestigingen met de naam Holland Casino verkocht. De overige vier vestigingen worden afzonderlijk in de verkoop gedaan. Ook worden er dan twee nieuwe casinolicenties toegekend, waarmee het staatsmonopolie ten einde komt. Online gokken bij Holland Casino wordt dan in de toekomst mogelijk met een vergunning voor kansspelen op afstand. Overigens loopt er op dit moment nog wel een cassatie bij de Hoge Raad. De ondernemingsraad van Holland Casino is namelijk eerst in verzet gegaan bij de Ondernemingskamer in Amsterdam en bij de rechtbank in Den Haag. Dat heeft echter niet voor een wijziging van de koers gezorgd, waarna de ondernemingsraad cassatie heeft ingesteld bij de Hoge Raad. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris van Financiën doet dat proces echter geen afbreuk aan de feitelijke omzetting van Holland Casino als stichting naar een naamloze vennootschap.

Kansspelen op afstand en online gokken bij Holland Casino

Op het moment dat het wetsvoorstel kansspelen op afstand is aangenomen door de Eerste Kamer en is gepubliceerd, is het in theorie mogelijk om online te gokken bij Holland Casino. Het is maar de vraag of Holland Casino met het oog op de verkoop in 2020 eventueel nog in 2019 een online platform biedt om online te gokken. Na de invoering van de wet kansspelen op afstand dient er eerst nog een vergunning te worden aangevraagd om online kansspelen te mogen aanbieden. De huidige Wet op de kansspelen die van decennia geleden afstamt, kent geen optie om online legaal kansspelen aan te bieden. Het doel van het wijzigen van de wet is om online kansspelen te reguleren op basis van een vergunningenstelsel. Spelers kunnen hierdoor beter worden beschermd. Naast bescherming is het met de invoering van de wet en het toekennen van vergunningen gemakkelijker om problematisch speelgedrag te herkennen en daarop te anticiperen.

De Kansspelautoriteit is het orgaan dat vergunningen gaat verstrekken voor het aanbieden van online kansspelen. De toekomstige eigenaar van Holland Casino heeft de mogelijkheid om met een vergunning online gokken in Nederland mogelijk te maken. Het duurt nu al erg lang voordat er eindelijk een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van kansspelen op afstand. Vooral als je bedenkt dat het wetsvoorstel voor het reguleren van online kansspelen al in de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer is verzonden en daar in 2016 is goedgekeurd. Nederland loopt wat dat betreft ver achter bij andere landen in Europa waar al lange tijd sprake is van regulering van online kansspelen. Het online gokken bij Holland Casino is in de toekomst vast en zeker mogelijk. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om online te gokken, maar kan er wel een bezoek aan een van de vele vestigingen van Holland Casino worden gebracht. Online gokken is overigens momenteel wel mogelijk bij online casino´s die buiten Nederland zijn gevestigd, zoals bij Oranje Casino.

Maximaal €3000,- bonus ontvangen?

Ga nu naar SlotV Casino en pak tot maximaal €3000 aan bonussen + 170 Free Spins!!

GPWA logo McAfee Logo 18 jaar comodo