Privatisering Holland Casino

Tijdens een recent overleg in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Menno Snel van het ministerie van Financiën laten weten dat het kabinet ernaar streeft om Holland Casino over twee jaar te verkopen. Het is de bedoeling om halverwege het jaar 2020 de staatsdeelneming te verkopen. In het vorige kabinet was al overeenstemming bereikt om Holland Casino te privatiseren. De regering is namelijk van mening dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak meer is van de overheid. De voorbereidingen voor de verkoop zijn al gestart, maar het is nog even wachten op de noodzakelijke stap die de Eerste Kamer moet nemen. Als dat geregeld is, kunnen verder stappen ondernomen worden. De stap die de Eerste Kamer nog moet nemen, is het goedkeuren van de gewijzigde Wet op de Kansspelen. Nadat per 1 januari de gewijzigde wet is doorgevoerd, kan de verkoop verder in gang worden gezet. Het duurt dan ook nog zeker enige tijd voordat het mogelijk is om te gokken in Holland Casino online. Onder meer omdat nog onduidelijk is wie de nieuwe eigenaar wordt. Er is in elk geval al voldoende interesse.

Verkoop Holland Casino

ING heeft namelijk al in 2016 naar aanleiding van een opdracht van de Staat geconcludeerd dat er voor de onderdelen van Holland Casino voldoende interesse is. Er zijn op dit moment veertien vestigingen van Holland Casino. Bij de verkoop worden er tien vestigingen met de naam Holland Casino verkocht. De overige vier vestigingen worden afzonderlijk in de verkoop gedaan. Ook worden er dan twee nieuwe casinolicenties toegekend, waarmee het staatsmonopolie ten einde komt. Online gokken bij Holland Casino wordt dan in de toekomst mogelijk met een vergunning voor kansspelen op afstand. Overigens loopt er op dit moment nog wel een cassatie bij de Hoge Raad. De ondernemingsraad van Holland Casino is namelijk eerst in verzet gegaan bij de Ondernemingskamer in Amsterdam en bij de rechtbank in Den Haag. Dat heeft echter niet voor een wijziging van de koers gezorgd, waarna de ondernemingsraad cassatie heeft ingesteld bij de Hoge Raad. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris van Financiën doet dat proces echter geen afbreuk aan de feitelijke omzetting van Holland Casino als stichting naar een naamloze vennootschap.

Kansspelen op afstand en online gokken bij Holland Casino

Op het moment dat het wetsvoorstel kansspelen op afstand is aangenomen door de Eerste Kamer en is gepubliceerd, is het in theorie mogelijk om online te gokken bij Holland Casino. Het is maar de vraag of Holland Casino met het oog op de verkoop in 2020 eventueel nog in 2019 een online platform biedt om online te gokken. Na de invoering van de wet kansspelen op afstand dient er eerst nog een vergunning te worden aangevraagd om online kansspelen te mogen aanbieden. De huidige Wet op de kansspelen die van decennia geleden afstamt, kent geen optie om online legaal kansspelen aan te bieden. Het doel van het wijzigen van de wet is om online kansspelen te reguleren op basis van een vergunningenstelsel. Spelers kunnen hierdoor beter worden beschermd. Naast bescherming is het met de invoering van de wet en het toekennen van vergunningen gemakkelijker om problematisch speelgedrag te herkennen en daarop te anticiperen.

De Kansspelautoriteit is het orgaan dat vergunningen gaat verstrekken voor het aanbieden van online kansspelen. De toekomstige eigenaar van Holland Casino heeft de mogelijkheid om met een vergunning online gokken in Nederland mogelijk te maken. Het duurt nu al erg lang voordat er eindelijk een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van kansspelen op afstand. Vooral als je bedenkt dat het wetsvoorstel voor het reguleren van online kansspelen al in de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer is verzonden en daar in 2016 is goedgekeurd. Nederland loopt wat dat betreft ver achter bij andere landen in Europa waar al lange tijd sprake is van regulering van online kansspelen. Het online gokken bij Holland Casino is in de toekomst vast en zeker mogelijk. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om online te gokken, maar kan er wel een bezoek aan een van de vele vestigingen van Holland Casino worden gebracht. Online gokken is overigens momenteel wel mogelijk bij online casino´s die buiten Nederland zijn gevestigd, zoals bij Oranje Casino.