Meldplicht kansspelaanbieders bij incidenten

Meldplicht kansspelaanbieders bij incidenten

De meldplicht kansspelaanbieders bij incidenten is door de Kansspelautoriteit verduidelijkt. Er is nu een toelichting beschikbaar voor de aanbieders van online kansspelen. Bovendien is er sprake van een actieve benadering om de meldingsplicht onder de aandacht te brengen. Het doel hiervan is om de consumenten in Nederland een betere bescherming te bieden bij online gokken.

Wat zijn dan incidenten die Leiden tot de meldplicht?

De Kansspelautoriteit heeft een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke incidenten waarvoor de meldingsplicht bestaat. Het gaat in elk geval om alle gebeurtenissen die mogelijk tot het schaden van het vertrouwen van de consument leiden. De meldingsplicht is van toepassing op online casino’s, online wedkantoren en online loterijen.

Een voorbeeld van een incident is het publiceren van een foutieve trekkingsuitslag van een loterij. Dat misschien een oorzaak heeft in een technische storting. Indien er een productiefout zit in een speeltafel in een casino is dat eveneens te bestempelen als een incident. Ook indien het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar een vergunninghouder is er zogenoemd sprake van een incident.

Zo zijn er nog tal van incidenten op te noemen. Bijvoorbeeld als minderjarigen aan een kansspel deelnemen of als er sprake is van fraude of vermeende fraude. Een verstoring van het proces rond uitbetaling of toegangscontrole is eveneens een incident waarvoor straks een meldplicht bestaat. Indien er een verkeer aantal deelnamebewijzen is verstrekt aan deelnemers geldt dat ook als een incident. Met de opsomming van verschillende situaties is het straks voor de kansspel aanbieders duidelijk wanneer er een plicht tot melding ontstaat.

Doel van de meldplicht

De bescherming van consumenten die deelnemen aan online kansspelen staat voorop. De meldplicht zorgt ervoor dat de KSA in staat is om toezicht te houden. Daardoor is het mogelijk belangen naar aanleiding van een incident met schadelijke gevolgen te beschermen. Het toezicht leidt er bovendien toe dat er sprake is van een bijdrage aan het vertrouwen in de maatschappij. Ook zorgt de meldplicht voor de nodige transparantie tussen de vergunninghouder en de KSA.

Uitvoering van de meldplicht
Aanbieders van kansspelen met een vergunning moeten gehoor geven aan de uitvoering van de meldplicht bij incidenten. Er zijn daarvoor twee onderdelen die belangrijk zijn om op te volgen. Het gaat om het direct melden van de gebeurtenis bij de KSA. Dat moet binnen 72 uur gebeuren nadat duidelijk is dat er zich een incident heeft voorgedaan. Verder geldt de verplichting dat de afhandeling van incidenten moet zijn vastgelegd.

Er zijn vervolgens meerdere uitgangspunten die de KSA hanteert. Zo heeft de aanbieder van de online kansspelen met vergunning zelf een verantwoordelijkheid. Er dient dan ook sprake te zijn van beleid om incidenten op een adequate manier af te handelen. De bedrijfsvoering dient dusdanig vorm te hebben gekregen dat incidenten tijdig zijn te herkennen. Er geldt een actieve meldplicht voor de gebeurtenissen. Bovendien dient de vergunninghouder zich proactief op te stellen om de nadelige gevolgen te beperken.

Het gaat dan onder meer om het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering net als om de belangen van consumenten. Het publieke belang valt hier eveneens onder. De aanbieder van online kansspelen moet de KSA niet alleen op de hoogte te stellen van incidenten. Het is ook nodig dat er aanvullende informatie beschikbaar komt over de gebeurtenis. Dit indien de KSA daarom verzoekt. De taak van de KSA is om hierop toezicht te houden en indien nodig zijn er maatregelen te nemen om de consument te beschermen.

Veilig spelen op een eerlijke gokmarkt

De wet Kansspelen op afstand is nog niet in uitvoering, maar langzamerhand krijgt de uitvoering al wel meer vorm. Bijvoorbeeld met de invoering van de meldplicht. Het is voor de spelers in Nederland belangrijk om zekerheid te hebben veilig te gokken op een eerlijk gokmarkt. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als er toezicht is en er sprake is van handhaving. De bescherming van de consument die wil deelnemen aan online kansspelen staat altijd voorop.

Daarbij ligt de focus ook stevig op het voorkomen van gokverslaving. Een derde aandachtspunt is dat illegaliteit en criminaliteit bestreden worden. Om deze doelen te realiseren, is het nodig dat zoveel mogelijk spelers straks bij legale aanbieders gokken. Het is namelijk mogelijk om eisen te stellen aan aanbieders van kansspelen die in Nederland een vergunning hebben.

Bedreiging en kansen bij legalisering online gokken

Voor de publicatie van de meldplicht bij incidenten is er een bijeenkomst geweest met betrekking tot het online gokken. Tijdens de bijeenkomst is er onder meer gekeken naar hoe de legalisering in België is verlopen. Het is in het buurland al jaren mogelijk om legaal te gokken in een online casino. Het is dus mogelijk dat Nederland daar nog wat van opsteekt. Er is uit een onderzoek gebleken dat in België allerlei soorten gokkers zijn. Er zijn jonge gokkers net als hoogopgeleide en laagopgeleide deelnemers.

Ook ouderen gokken en eigenlijk is er geen standaard groep te benoemen die deelneemt aan online kansspelen. Het speelgedrag varieert eveneens met gokkers die voor een leuk tijdverdrijf gokken en problematische gokkers. De legalisering van online gokken brengt wat dat betreft bedreigingen met zich mee. Aan de andere kant zijn er ook kansen. Het is bijvoorbeeld een kans dat preventie bij online gokken ook eenvoudiger is dan in een fysiek casino. Bijvoorbeeld door deelnemers aan kansspelen real time de winst en het verlies te laten zien. Het online gokken is in België laagdrempelig sinds de legalisering van het online gokken. De meldplicht draagt bij aan een beter toezicht.

Er zijn via de Leidraad Zorgplicht een aantal aanbevelingen gedaan aan aanbieders van kansspelen. Bijvoorbeeld dat spelers de optie krijgen om vooraf al een goklimiet in te stellen. Een tweede aanbeveling is om tijdig in te grijpen indien er zich een dreiging voordoet van onmatige deelname. Daarom is het ook zo belangrijk dat casinopersoneel de dreiging van het ontstaan van gokverslaving herkent. Het brein van gokverslaafden werkt zo dat steeds gedacht wordt dat de grote klapper een keer komt. De KSA in Nederland is in elk geval goed op weg met het vorm geven van het beleid als de nieuwe wet Kansspelen op afstand is ingevoerd. Dat gebeurt naar verwachting nu pas op 1 januari 2021.

Dit nieuwsbericht is geschreven door:

Logo Inge

Inge

Promotie manager

Inge is erg gedreven in het zoeken naar de beste deals voor de spelers van Voordeelcasino.com. Ze houdt bijna ieder online casino nauwlettend in de gaten om jullie zo op de hoogte te houden van de laatste promoties en acties!

Dit bericht is geschreven door Inge en is voor het laatst bijgewerkt op 22-06-2021.

Alles over Promotie manager Inge
Maximaal €100,- bonus ontvangen?

Speel nu bij het legale casino Betcity.nl en pak een welkomstbonus van €100,-